EML energiebesparingsplicht

EML in 2023

In 2019 hebben veel bedrijven melding gedaan voor de informatieplicht. We hebben hiervoor vele duizenden bedrijven mogen helpen met de inventarisatie en het doen van de melding bij de RVO. 

Inmiddels moeten bedrijven opnieuw aan de EML of informatieplicht voldoen. De lijsten hiervoor zijn per begin dit jaar geüpdatet en verschillen van de lijsten die eerder gebruikt werden. Daarmee is een nieuwe inventarisatie op locatie bijna onvermijdelijk. Bij Rappr Energie helpen we u hiermee ook dit jaar graag, de deadline voor het indienen is gesteld op eind december 2023.

Aanvragen van de EML/ informatieplicht doet u hier

 

 

 

 

Verschillen oude en nieuwe lijsten

Er is een groot verschil tussen de oude en nieuwe lijsten. De nieuwe lijsten zijn inmiddels gepubliceerd op de website van RVO, deze kunt hier bekijken. De oude erkende maatregelen lijsten waren onderverdeeld in verschillende bedrijfstakken. Per tak was er een aparte lijst met aparte maatregelen, deels hadden deze overlap. 

Inmiddels is er één grote lijst met alle maatregelen. Er is geen onderverdeling meer per bedrijfstak. Op de lijst moet nu simpelweg worden aangegeven wanneer maatregelen niet van toepassing zijn voor het betreffende pand. De lijst is onderverdeeld in drie onderdelen, deze zijn:

  • Gebouwen
  • Faciliteiten
  • Processen

Per onderdeel zijn er vragen met maatregelen die voor het betreffende onderdeel tot verbetering kunnen leiden. De gehele lijst wordt doorlopen, na deze inventarisatie volgt een duidelijk overzicht van maatregelen die nog genomen moeten worden. Het kan ook dat er niets meer hoeft te gebeuren. 

Melding doen bij omgevingsdienst

Naast de inventarisatie doen we ook de melding bij de omgevingsdienst. Dit is verplicht en moet voor de deadline eind december 2023 worden gedaan. We hebben hiervoor alleen een getekende machtiging nodig. 

Heeft u vragen over de EML? Bel, mail of chat gerust! 

Klantbeoordelingen
Totaal oordeel 8.9 Bekijk beoordelingen
Vragen?

Neem direct contact
op met Frisan, bel
085 024 00 15

Stuur e-mail